Diamond Invest

Tiếp tục cho bài viết “Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS? – Phần 1“. Chúng ta hãy tiếp tục đến Phần 2 với những câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và băn khoăn khi chọn đầu tư tại VPS.

VPS là sàn chứng khoán Top 1 về thị phần Cổ Phiếu, đồng thời dẫn đầu trong hoạt động tư vấn phát hành và phân bổ trái phiếu trên thị trường.

Mời bạn Xem lại phần 1 tại đây

Hy vọng bài viết của Diamond Invest sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích cho quyết định đầu tư của mình.

VPS hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi của trái chủ như thế nào nếu TCPH (Tổ chức phát hành) xảy ra vấn đề?

VPS là đại lý thanh toán nên luôn báo trước cho TCPH về lịch trả nợ và luôn kiểm tra khả năng trả nợ của TCPH trước kì thành toán để phòng ngừa tình huống TCPH gặp khó khăn trong việc trả nợ. Cách tiếp cận của VPS luôn là bảo vệ khách hàng trước vì nếu có một mã trái phiếu Có vấn đề thì uy tín của VPS sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do vậy nguyên tắc của VPS là luôn tìm cách xử lý với TCPH để tránh TCPH Lỡ bất kì kỳ trả nợ nào.

  • Đối với sản phẩm kỳ hạn: VPS sẽ mua hoặc tìm người mua trái phiếu của NDT không phụ thuộc vào có hay không có vấn đề với TCPH. Có nghĩa là khách hàng luôn được bảo vệ thanh toán và khả năng thanh khoản trong mọi trường hợp.
  • Đối với sản phẩm Outright (Trái phiếu doanh nghiệp): VPS sẽ là đại diện cho khách hàng trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm. VPS Sẽ làm việc với ngân hàng bảo lãnh (đối với các trái phiếu có bảo lãnh ngân hàng) để đảm bảo ngân hàng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Hoặc làm việc với các đơn vị quản lý tài sản đảm bảo để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS
Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS

Nếu có vấn đề xảy ra với VPS, thì ai sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ?

Trái phiếu do VPS Phân bổ  đều là trái phiếu có chất lượng và có đầy đủ biện pháp bảo vệ với tài sản tốt. Cho dù nếu có vấn đề xảy ra với VPS thì các tuyến phòng thủ như tài sản đảm bảo, ngân hàng bảo lãnh là các tuyến phòng thủ đủ để bảo vệ khách hàng.

VPS có năng lực tài chính mạnh. Ngoài ra, bộ tài chính đã đặt ra bộ chỉ số an toàn tài chính đối với công ty chứng khoán như VPS và được UBCK giám sát rất chặt chẽ việc này. Thường xuyên kiểm toán để kiểm soát mức độ rủi ro.

Để đảm bảo tính thanh khoản cho khách hàng. VPS luôn phải đảm bảo các chỉ số an toàn tài chính. Chỉ số an vốn của mỗi năm đều đạt gần 300%.  Do vậy, tình huống VPS gặp khó khăn về tài chính là khó có thể xảy ra tại hiện tại.

Ngoài ra VPS còn được một số ngân hàng hỗ trợ thanh toán (cấp hạn mức tín dụng) dựa trên khả năng thanh toán và tài sản đảm bảo của VPS. Việc đó cũng giảm thiểu đáng kể việc tình huống xấu nhất xảy ra.

Tốc độ tăng trưởng của VPS cũng như những thành tích đạt được của công ty:

  • Nhà tư vấn và trái phiếu tốt nhất Việt Nam theo các tổ chức quốc tế đánh giá: Finance Asian, asset asian awards
  • Là thành viên Việt Nam duy nhất tham gia IMAP, mạng lưới tổ chức tư vấn M&A hàng đầu thế giới. Nhận giải thưởng tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018- 2019.
  • Là ngân hàng đầu tư và nhà tư vấn mua bán sáp nhật tốt nhất Việt nam giai đoạn từ 2006 đến nay
  • ….cùng nhiều giải thưởng khác

Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp an toàn

Cho thấy công ty ngày càng lớn mạnh về năng lực tài chính và tài sản.

Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS
Nếu có vấn đề xảy ra với VPS, VPS sẽ đảm bảo quyền lợi cho KH

Văn bản nào quy định rõ ràng về việc xử lý tài sản đảm bảo (TSDB) khi tổ chức phát hành mất khả năng chi trả lô trái phiếu

Tại khoản 1 điều 299 tại bộ luật dân sự 2015 quy định  các tình huống xử lý TSDB khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ.

Khoản 2 điều 17 Nghị định số 163/2018/ND- CP quy định: đối với trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản đảm bảo, sau khi doanh nghiệp phát hành không cân đối được nguồn trả nợ gốc, lãi trái phiếu thì tài sản sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ được đảm bảo cho trái phiếu theo quy định pháp luật về tài sản.

Tính chất những Trái Phiếu được VPS lựa chọn phân bổ ?

VPS lựa chọn trái phiếu có chất lượng với TSDB tốt nên có sự cân bằng trong lãi suất và tính bảo đảm, khách hàng đầu tư vào trái phiếu tại VPS đạt mức độ cân bằng giữa an toàn và hiệu quả kinh tế cao.

Các trái phiếu cao trên thị trường có tiềm ẩn nhiều rủi ro như tình hình tài chính của TCPH không tốt, chất lượng tài sản đảm bảo chưa cao, tính thanh khoản tài sản đảm bảo kém.

Mỗi đơn vị trái phiếu sẽ có nhưng ưu điểm khác nhau, VPS luôn ưu tiên tính thanh khoản nhanh, an toàn đảm bảo, trái phiếu có thể vay lại, tất toán trước hạn bất kì lúc nào. Hệ thống giao dịch online, tiện lợi.

Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS
Tính chất những Trái Phiếu được VPS lựa chọn phân bổ

Tóm tắt những quy định về Nhà Đầu Tư Trái Phiếu và Điều Kiện Chào Bán Trái Phiếu Doanh Nghiệp theo quy định mới nhất. Nghị Định 153/2020/NĐ-CP

Quy định Nhà đầu tư mua trái phiếu

1. Đối tượng mua trái phiếu

a) Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

b) Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

c) Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

a) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

b) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

c) Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị quy định của pháp luật liên quan.

3. Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

a) Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

b) Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

c) Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chào bán trái phiếu

1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

b) Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

c) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

d) Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

đ) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

e) Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này.

3. Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.

b) Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

c) Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

d) Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

đ) Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt

1. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Các điều kiện chào bán quy định tại Điều 9 Nghị định này;

b) Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này;

c) Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.

2. Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Chi tiết về Nghị Định 153/2020/NĐ-CP vui lòng xem tại: ĐÂY

Kết luận

Trên đây là bài viết giải đáp các thắc mắc Các vấn đề nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư trái phiếu tại VPS.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về việc lựa chọn đầu tư chứng khoán tại VPS, nếu bạn vẫn còn thắc mắc cần giải đáp hay cần tư vấn đầu tư, đừng ngại liên hệ ngay với Diamond Invest để được chúng tôi giải đáp miễn phí nhé.


Tham khảo thêm thông tin và cơ hội đầu tư trái phiếu tại ĐÂY

Đừng quên theo dõi fanpage Diamond Invest để cập nhật những thông tin tài chính và đầu tư hữu ích một cách nhanh chóng !

Đăng ký tư vấn đầu tư miễn phí với chuyên gia

Điền thông tin liên hệ và cố vấn tài chính của chúng tôi sẽ sớm liên lạc qua điện thoại    Thanh Mai

    Trả lời