Diamond Invest

Nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người sở hữu, chứng khoán cần phải được lưu ký trước khi mang đi giao dịch. Theo quy định hiện hành, trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) là nơi quản lý hoạt động lưu ký và quý nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán tại các công ty chứng khoán.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý nhà đầu tư thủ tục lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS.

Thủ tục lưu ký chứng khoán tại VPS

Để thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS, quý nhà đầu tư cần thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư cần chuẩn bị các hồ sơ, bao gồm:

  • Đối với nhà đầu tư cá nhân: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (Bản photo và bản gốc để đối chiếu); Đối với nhà đầu tư Tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao y công chứng)
  • Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Bước 2: Liên hệ với người tư vấn

  • Yêu cầu quý khách hàng phải có tài khoản chứng khoán tại VPS, nếu chưa có hãy liên hệ người tư vấn hoặc mở tài khoản tại link: Mở tài khoản chứng khoán VPS online miễn phí
  • Gửi bản chụp hình các hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 1 cho người tư vấn để người tư vấn thực hiện xuất “Phiếu gửi chứng khoán” theo mẫu của VPS.
  • Khách hàng thực hiện ký và xác nhận vào “Phiếu gửi chứng khoán”

Bước 3: Gửi toàn bộ hồ sơ về Công ty chứng khoán VPS

Quý khách hàng cần thực hiện gửi toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 1 và bước 2 về tại Công ty chứng khoán VPS để thực hiện lưu ký chứng khoán. Có 2 cách để thực hiện:

  • Cách 1: Gửi chuyển phát nhanh bộ hồ sơ về tại Công ty chứng khoán VPS theo địa chỉ hướng dẫn của người tư vấn
  • Cách 2: Khách hàng mang toàn bộ hồ sơ đến trực tiếp tại địa chỉ Công ty chứng khoán VPS

Người tư vấn sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ khách hàng cung cấp, gửi bộ hồ sơ về quầy Dịch vụ khách hàng VPS để thực hiện lưu ký chứng khoán.

Sau khi hoàn thiện thủ tục lưu ký chứng khoán tại VPS, quý khách hàng đã bắt đầu có thể giao dịch bán chứng khoán trên sàn.

Trân trọng!Thanh Mai

Trả lời