Diamond Invest

So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu

Nói về đầu tư thụ động thì nhà đầu tư hay nghĩ ngay đến 2 kênh đầu tư trái phiếu và quỹ mở. Với tầm nhìn dài hạn hai loại hình đầu tư này sẽ mang đến cho nhà đầu tư một sự thoải mái, tận dụng sức mạnh của lãi suất kép, lợi nhuận vượt trội và an toàn về lâu về dài.

Đối với Chứng Chỉ Quỹ. Là một “giỏ” chứng khoán, bao gồm nhiều cổ phiếu hoặc trái phiếu, hoặc cả hai. Thay vì NĐT mua từng cổ phiếu thì bây giờ họ sẽ mua 1 giỏ nhiều cổ phiếu. Thay vì  NĐT tự nghiên cứu thì họ giao việc đó cho các tổ chức Quỹ, có các chuyên gia sẽ quản lý và cơ cấu danh mục cho NĐT.

Chứng Chỉ Quỹ thường dành cho nhà đầu tư dài hạn, với tầm nhìn là nhiều năm hay thậm chí nhiều chục năm.

So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu
So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu

Trái phiếu là kênh đầu tư lợi nhuận ổn định, cố định, phù hợp với số tiền lớn. Không chịu biến động của thị trường.

So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu
So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu

Mức lợi tức trung bình của Trái Phiếu từ 8-12%, tuỳ vào thời gian và số tiền.

Không có kênh đầu tư nào tốt hơn. Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục hợp lý tùy theo khẩu vị, khả năng và kế hoạch tài chính cá nhân.

Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều có những điểm giống và khác nhau cơ bản mà dựa vào đó nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp nhằm thu về lợi nhuận.

Điểm giống nhau

Cả cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều có điểm giống nhau như sau:

  • Cả 3 đều là tài sản thuộc chứng khoán và được niêm yết trên thị trường chứng khoán để giao dịch.
  • Cả 3 đều là đều là bằng chứng để xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn góp khi đầu tư.
  • Nhà đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều được nhận lãi, cụ thể là cổ tức đối với cổ phiếu, trái tức đối với trái phiếu và nhận lãi đối với chứng chỉ quỹ.
  • Trái phiếu, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ là phương tiện, công cụ đầu tư của nhà đầu tư nhằm thu về lợi nhuận.

Điểm khác nhau

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ
Bản chất Là chứng khoán nợ.

Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty phát hành trái phiếu

Là chứng khoán vốn.

Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty phát hành

Là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán, ngành nghề hoạt động chính là đầu tư chứng khoán
Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp Công ty cổ phần Quỹ đại chúng – quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
Tư cách chủ sở hữu Không phải là thành viên của công ty. Trái chủ chính là chủ nợ của công ty. Là cổ đông của công ty cổ phần. Chỉ là thành viên của quỹ đại chúng.
Quyền của chủ sở hữu – Không có quyền tham gia vào hoạt động của công ty.

– Không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử

– Có quyền tham gia vào hoạt động công ty.

– Có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền đề cử, ứng cử

Không có quyền biểu quyết hay quản lý công ty. Mọi quyền hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định
Hệ quả phát hành Làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty. Làm tăng vốn của công ty cổ phần. Phát hành để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán mà hoạt động chính là đầu tư chứng khoán.
Lợi tức thu được – Nhà đầu tư nhận được một tỷ lệ lãi suất nhất định gọi là trái tức.

– Trái tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Nhà đầu tư nhận được cổ tức.

– Cổ tức không cố định, phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty

 

Nhà đầu tư được được hưởng lợi nhuận trên phần vốn góp.
Quyền quyết định của nhà đầu tư Nhà đầu tư dựa vào quyết định cá nhân để đưa ra quyết định đầu tư Nhà đầu tư được tự do quyết định đầu tư và quản lý cổ phiếu của mình Không có quyền quyết định. Mọi quyết định đầu tư đều do công ty quản lý quỹ quyết định
Độ rủi ro khi đầu tư Thường ít rủi ro và rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp Độ rủi ro cao Chứng chỉ quỹ ít rủi ro hơn vì mọi quyết định đầu tư đều được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Họ sẽ tự quản lý và cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư
Nhiệm vụ của nhà đầu tư Nhà đầu tư phải dựa vào sự đánh giá của mình để ra quyết định đầu tư. Đồng thời tự theo dõi khoản đầu tư, nắm bắt cơ hội nhanh chóng để đem về lợi nhuận Công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện việc mua vào cổ phiếu hay trái phiếu.

Nhà đầu tư không thể can thiệp hay quyết định việc mua – bán

So sánh Chứng Chỉ Quỹ và Trái Phiếu
Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Đối với việc nên lựa chọn đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tỷ lệ phân bổ tài sản tùy thuộc vào khả năng quản lý của mỗi NĐT.

Theo đó, nếu thật sự có thời gian, khả năng nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm quản lý một danh mục cổ phiếu cũng như khả năng chấp nhận rủi ro tương đối cao thì NĐT có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu, ví dụ như 50% số tiền đang có vào cổ phiếu, phần còn lại  mua chứng chỉ quỹ và đầu tư trái phiếu.

Còn nếu NĐT chỉ muốn học hỏi thêm về đầu tư chứng khoán, thì các chuyên gia khuyên rằng chỉ nên đầu tư ở mức 10 – 20% nguồn tiền đang có vào các loại hình chứng khoán và phân bổ thật hợp lý.

Nên chọn đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý, để có kết quả đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì phải làm việc và nghiên cứu thị trường rất nhiều. Mà điều này không có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường làm được. Còn mua chứng chỉ quỹ, các chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ sẽ hỗ trợ tư vấn giúp NĐT thực hiện các giao dịch.

Bạn có thể tham khảo các ưu và nhược điểm của kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ để dễ dàng đưa ra lựa chọn:

Trái phiếu Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ
Ưu điểm – Đầu tư an toàn và ít rủi ro hơn so với đầu tư vào cổ phiếu.

– Nhà đầu tư nhận được lợi tức cố định. Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của nhà phát hành trái phiếu.

– Nếu nhà phát hành trái phiếu bị giải thể hay bị phá sản, trái phiếu sẽ được ưu tiên trả trước khi thực hiện các nghĩa vụ khác. Điều này giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đưa ra quyết định đầu tư.

– Nhà đầu tư có thể chuyển nhượng trái phiếu thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty.

– Kênh đầu tư đem lại lợi nhuận tốt về dài hạn. Khả năng sinh lời cao

– Nhà đầu tư có thể tự ý quyết định mua cổ phiếu của công ty mình yêu thích và quan tâm

– Nhà đầu tư không phải trả phí quản lý, so với mua chứng chỉ quỹ

– Có thể sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty, có quyền hưởng cổ tức (tiền lãi hàng năm) mà không cần tham gia quản lý, giám sát thường xuyên

– Có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động của công ty

– Nhà đầu tư không cần kiến thức và thời gian vẫn có thể đạt được lợi nhuận tốt vì đã có các chuyên gia thay họ đầu tư

– Rủi ro thấp vì danh mục đầu tư của quỹ được phân bố cho nhiều ngành và công ty

– Quỹ được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm

– Có tính thanh khoản cao tương đương với cổ phiếu, trái phiếu

– Là kênh đầu tư thích hợp để tích lũy dài hạn, phát huy tối đa lợi thế của lãi suất kép

Nhược điểm – Nhà đầu tư phải nghiên cứu thị trường và quản lý danh mục đầu tư của mình

– Nhà đầu tư không có quyền biểu quyết, tham gia vào hoạt động của công ty

– Bị cảm xúc chi phối khi đầu tư

– Bạn cần thời gian tìm hiểu thị trường và quản lý danh mục

– Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn vì chỉ đầu tư vào một số ít công ty

– Nếu tự đầu tư sẽ bị cảm xúc chi phối, trong đó có lòng tham và sợ hãi. Điều này ảnh hưởng không tốt đến các quyết định đầu tư

– Bạn phải trả phí quản lý quỹ cho công ty quản lý quỹ

– Không được tham gia vào việc lựa chọn đầu tư mà đội ngũ chuyên gia hoàn toàn quyết định

– Phải chọn công ty quản lý quỹ uy tín có kinh nghiệm và năng lực đầu tư tốt thì sẽ đảm bảo kết quả đầu tư tốt hơn

 

Kết

Trên đây là các thông tin so sánh cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Hy vọng qua đây các nhà đầu tư  đã phân biết được 3 loại chứng khoán này và nắm rõ các ưu – nhược điểm để có các quyết định đầu tư chính xác hiệu quả hơn.

Nếu bạn còn vấn đề vướng mắc, vui lòng liên hệ Diamond Invest để được hỗ trợ.

Ngoài ra, hãy theo dõi những chia sẻ và tham khảo lời khuyên của của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các cố vấn tài chính về để có được sự đầu tư đúng đắn nhất. Chúc các bạn có những kiến thức và quyết định đầu tư hiệu quả !

Có thể bạn cũng quan tâm:

Mở TKCK miễn phí và trải nghiệm ngay các giải pháp đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS:

MỞ TÀI KHOẢN VPS MIỄN PHÍ


Tham khảo thêm thông tin và cơ hội đầu tư tại VPS: Trái Phiếu VPS, Cổ Phiếu VPS, Money Market VPS, …

Đừng quên theo dõi fanpage Diamond Invest để cập nhật những thông tin tài chính và đầu tư hữu ích một cách nhanh chóng !

Đăng ký tư vấn đầu tư miễn phí

Điền thông tin liên hệ và cố vấn tài chính của chúng tôi sẽ sớm liên lạc qua điện thoại    Thanh Mai

    Trả lời