Diamond Invest

Kính gửi quý nhà đầu tư!

Để giúp quý nhà đầu tư có những trải nghiệm tuyệt vời tại chứng khoán VPS, chúng tôi hân hạnh gửi tới quý NĐT chương trình miễn phí giao dịch cho khách hàng mới khi đăng ký mở tài khoản tại đây:

Yêu cầu: quý khách hàng cần click vào đường link: Mở tài khoản chứng khoán VPS để mở tài khoản hoàn toàn miễn phí.

Chương trình ưu đãi miễn phí bao gồm:

Đối với chứng khoán cơ sở:

Áp dụng với tài khoản đuôi 1:

  • Miễn phí giao dịch 1 tháng kể từ ngày mở tài khoản
  • Sau 1 tháng kể từ ngày mở tài khoản, phí giao dịch là: 0.12%/khối lượng giao dịch

Đối với chứng khoán phái sinh:

Áp dụng đối với tài khoản mở mới:

  • Miễn phí giao dịch 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản
  • Trong vòng 3 tháng kế tiếp, phí giao dịch 500 đ/HĐTL
  • Sau 6 tháng kể từ ngày mở tài khoản, phí giao dịch là 1000 đ/HĐTL


Thanh Mai

Trả lời